Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

idealnienieidealna
12:52
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
idealnienieidealna
12:49

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viadamagecase damagecase
idealnienieidealna
12:48
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viadamagecase damagecase
idealnienieidealna
12:46
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viasensation sensation
idealnienieidealna
12:46
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
idealnienieidealna
12:45
3667 f063 390
idealnienieidealna
12:43
Dziś jest łatwiej dostać darmowe wifi, niż szczery uśmiech. A ludzie się zachowują, jakby z tym światem było wszystko w porządku.
— Perwersje
Reposted fromMissMurder MissMurder viakyszz kyszz
idealnienieidealna
12:41
5828 425f 390
Reposted fromkotowate kotowate viatwice twice
idealnienieidealna
12:40
6322 0498 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viatwice twice
idealnienieidealna
12:40
5235 65d4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
idealnienieidealna
12:39
idealnienieidealna
12:38
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viasensation sensation
idealnienieidealna
12:38
Jestem bardzo zła na siebie, że czasami, zaczynam zapominać, ze nigdy nic z tego nie będzie. Że jesteś zwyczajnie miły, a ja tak bardzo chciałabym żeby kryło się w tym coś więcej, że pozwalam sobie na nadinterpretacje. I jak przez moment żyję tym co bym chciała a nie tym co jest, to wszystko co z Tobą związane, boli mnie milion razy bardziej.
— 212
idealnienieidealna
12:37
5746 8051 390
ctł7
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
idealnienieidealna
12:37
idealnienieidealna
12:37
idealnienieidealna
12:37
8473 86f5 390
Reposted fromYuei Yuei viainsanedreamer insanedreamer
idealnienieidealna
12:36
8722 c856 390
idealnienieidealna
12:36
0760 bfe0 390
Reposted fromginnyvere ginnyvere viaodulekkocurek odulekkocurek
idealnienieidealna
12:35
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl