Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

09:51
Sven Marquardt i jego fotografie w klubie Smolna w Warszawie

August 25 2017

09:53
Sven Marquardt wystawa fotografii w Smolna – kiedy techno miesza się ze zdjęciami!

April 20 2017

02:09
Natura kontra retusz? Młodość czy dojrzałość? Parę słów o nowej kampanii Calvina Kleina

February 23 2017

13:06
Z przymrużeniem oka! Słodka-słona dawka inspiracji!

February 22 2017

19:10
SUPERORGANIZM w Muzeum Sztuki ms² w Łodzi? Warto obejrzeć! Relacja!

February 21 2017

05:49
„Ciało nieidealne” czyli o realistycznych portretach malowanych przez Aleah Chapin!

January 22 2017

02:49
Zabawa modą i fotografią z odrobiną sarkazmu i humoru! Nowy post!

December 01 2016

23:46
Pokaz dyplomowy ALEKSANDRA OŻAROWSKA – SZCZYGIELSKA / „YUME 2000”
17:57
POKAZ MODY ALEKSANDRA JENDRYKA „FLASH CUBE” W GALERII OFF PIOTRKOWSKA!

November 30 2016

03:28
Do poczytania: Piękna niedoskonałość czyli kalendarz Pirelli na 2017 rok bez makijażu i bez retuszu!

July 01 2016

09:16
Obrony dyplomantów Katedry Ubioru ASP w Łodzi – KLAUDIA MARKIEWICZ

June 30 2016

14:14
POKAZ MODY „Plénitude”. Kobieta 50+. DIMEL

April 26 2016

08:49
ODIOXPIECZARKOWSKI/ PRAPREMIERE FASHION PRESENTATION aw 17 COLLECTION // vi

February 21 2017

05:49
„Ciało nieidealne” czyli o realistycznych portretach malowanych przez Aleah Chapin!

January 22 2017

02:49
Zabawa modą i fotografią z odrobiną sarkazmu i humoru! Nowy post!

December 01 2016

23:46
Pokaz dyplomowy ALEKSANDRA OŻAROWSKA – SZCZYGIELSKA / „YUME 2000”
17:57
POKAZ MODY ALEKSANDRA JENDRYKA „FLASH CUBE” W GALERII OFF PIOTRKOWSKA!

November 30 2016

03:28
Do poczytania: Piękna niedoskonałość czyli kalendarz Pirelli na 2017 rok bez makijażu i bez retuszu!

July 01 2016

09:16
Obrony dyplomantów Katedry Ubioru ASP w Łodzi – KLAUDIA MARKIEWICZ

June 30 2016

14:14
POKAZ MODY „Plénitude”. Kobieta 50+. DIMEL
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl