Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2018

09:21

Fotografia komórką jak stary aparat analogowy? Jest to możliwe dzięki nowym aplikacjom!

Pamiętam jak w dzieciństwie często zabierałam rodzicom aparat firmy Kodak. Patrząc na nowe aplikacji takie jak chociażby Huji czy Gudak możemy uzyskać podobny efekt końcowy zdjęć za pomocą telefonu komórkowego. Podobnie jak w przypadku starszych aparatów najpierw klikamy na guzik wyzwalacza w aplikacji a następnie czekamy  na wywołanie wirtualnej kliszy! Co ciekawe towarzyszą temu podobne emocje jak w przypadku robienia zdjeć instaxem.

33945017_10156539207384273_7610860379849097216_n.jpg

Z ciekawości postanowiłam sama przetestować przetestować aplikację Huji a zdjęcia umieszczam poniżej! Co sądzicie o takim efekcie? Wypróbujecie ją na swojej komórce?

33939225_10156539217794273_1772859240185069568_n.jpg 34102602_10156539209474273_6538635924845101056_n.jpg 34034039_10156539206454273_2634372397783842816_n.jpg

34071645_10156539242879273_7987217566449795072_n.jpg 34089983_10156539215734273_1309331298560507904_n.jpg

 

 

Reposted byjointskurwysynstrzepygonnabebetternezavisangoanywherewithmewszystkodupaklaucimjaucipomsa

September 05 2017

09:51
Sven Marquardt i jego fotografie w klubie Smolna w Warszawie

August 25 2017

09:53
Sven Marquardt wystawa fotografii w Smolna – kiedy techno miesza się ze zdjęciami!

May 31 2018

09:21

Fotografia komórką jak stary aparat analogowy? Jest to możliwe dzięki nowym aplikacjom!

Pamiętam jak w dzieciństwie często zabierałam rodzicom aparat firmy Kodak. Patrząc na nowe aplikacji takie jak chociażby Huji czy Gudak możemy uzyskać podobny efekt końcowy zdjęć za pomocą telefonu komórkowego. Podobnie jak w przypadku starszych aparatów najpierw klikamy na guzik wyzwalacza w aplikacji a następnie czekamy  na wywołanie wirtualnej kliszy! Co ciekawe towarzyszą temu podobne emocje jak w przypadku robienia zdjeć instaxem.

33945017_10156539207384273_7610860379849097216_n.jpg

Z ciekawości postanowiłam sama przetestować przetestować aplikację Huji a zdjęcia umieszczam poniżej! Co sądzicie o takim efekcie? Wypróbujecie ją na swojej komórce?

33939225_10156539217794273_1772859240185069568_n.jpg 34102602_10156539209474273_6538635924845101056_n.jpg 34034039_10156539206454273_2634372397783842816_n.jpg

34071645_10156539242879273_7987217566449795072_n.jpg 34089983_10156539215734273_1309331298560507904_n.jpg

 

 

Reposted byjointskurwysynstrzepygonnabebetternezavisangoanywherewithmewszystkodupaklaucimjaucipomsa

September 05 2017

09:51
Sven Marquardt i jego fotografie w klubie Smolna w Warszawie

May 31 2018

09:21

Fotografia komórką jak stary aparat analogowy? Jest to możliwe dzięki nowym aplikacjom!

Pamiętam jak w dzieciństwie często zabierałam rodzicom aparat firmy Kodak. Patrząc na nowe aplikacji takie jak chociażby Huji czy Gudak możemy uzyskać podobny efekt końcowy zdjęć za pomocą telefonu komórkowego. Podobnie jak w przypadku starszych aparatów najpierw klikamy na guzik wyzwalacza w aplikacji a następnie czekamy  na wywołanie wirtualnej kliszy! Co ciekawe towarzyszą temu podobne emocje jak w przypadku robienia zdjeć instaxem.

33945017_10156539207384273_7610860379849097216_n.jpg

Z ciekawości postanowiłam sama przetestować przetestować aplikację Huji a zdjęcia umieszczam poniżej! Co sądzicie o takim efekcie? Wypróbujecie ją na swojej komórce?

33939225_10156539217794273_1772859240185069568_n.jpg 34102602_10156539209474273_6538635924845101056_n.jpg 34034039_10156539206454273_2634372397783842816_n.jpg

34071645_10156539242879273_7987217566449795072_n.jpg 34089983_10156539215734273_1309331298560507904_n.jpg

 

 

Reposted byjointskurwysynstrzepygonnabebetternezavisangoanywherewithmewszystkodupaklaucimjaucipomsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl